Ubezpieczenie rolne w Compensa

Posted on

Ubezpieczenia są tematyką ogromnie szeroką. Oprócz polis komunikacyjnych (w tym głównie obowiązkowego OC) czy ubezpieczeń turystycznych i mieszkaniowych występują również te dotyczące gospodarstw rolnych. Ponadto warto zauważyć, że wśród nich są te dobrowolne, ale i obowiązkowe. A więc przepisy prawa nakładają na konkretne osoby konieczność ich posiadania. Wiąże się to jednocześnie z możliwością nałożenia sankcji finansowych przez UFG w przypadku niespełnienia tego obowiązku. Kategoria ta proponowana jest przez większość towarzystw ubezpieczeniowych działających obecnie na rynku. Nic więc dziwnego, że znalazły się one w propozycjach także Compensy. Oferta obejmuje zarówno OC rolnika, jak i budynki gospodarcze wchodzące w skład gospodarstwa rolnego. Ale jaki wybór daje jeszcze Compensa swoim klientom? I co powinniśmy wiedzieć na ten temat?

Ubezpieczenia rolne w Compensa

Ubezpieczenia rolne, tak jak zostało wskazane to już powyżej, w swoim zakresie posiada różne opcje. Compensa proponuje klientom możliwość zawarcia następujących polis:

– OC rolnika; 

– Ubezpieczenie budynków rolniczych:

– Inne, dobrowolne ubezpieczenia: a wśród nich: budynki, budowle, ruchomości domowe, zwierzęta gospodarskie, sprzęt rolniczy, ziemiopłody, materiały i zapasy, pojazdy wolnobieżne i maszyny rolnicze, szyby i inne przedmioty, sprzęt elektroniczny, pomoc informatyczna, OC w życiu prywatnym. 

OC rolnika Compensa

Do zawarcia obowiązkowe ubezpieczenia rolnego — OC rolnika zobowiązana jest każda osoba, która prowadzi gospodarstwo rolne. Należy zatem podać jego definicję, która wskazana została w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zgodnie z nią gospodarstwo rolne to “obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych”. 

Na straży przestrzegania tego obowiązku stoi UFG. Jeżeli znajdziesz on okres, w którym konieczne było posiadanie takiej polisy, ale nie zostało to dopełnione, ma możliwość nałożenia sankcji finansowych. Jej wysokość ustalana jest co roku, w zależności od kilku czynników. W tym roku kwota taka wynosi 300 zł. Informację o jej nałożeniu otrzymujemy w formie decyzji, od której mamy możliwość oczywiście się odwołania.

Ubezpieczenie budynków gospodarczych

Jest ono również obowiązkowe w stosunku do posiadaczy gospodarstwa rolnego. Dzięki temu zapewniona jest ochrona finansowa w razie ich uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia.

Ubezpieczenie rolne w dodatkowej formie ustalane jest indywidualnie przez firmę ubezpieczeniową. To więc co znajdzie się w zakresie, jest już ofertą bezpośrednio danego towarzystwa. Warto jednak każdorazowo zapoznawać się z OWU, tak aby mieć pełną świadomość, jakiej ochronie podlegamy, tzn. jakie ryzyka muszą wystąpić, aby możliwe było dochodzenia odszkodowania.